Werkwijze

Thematische producties

De voorstellingen van ClownSpirit Productions zijn thematische producties.

Zoals de naam al verraadt is het uitgangspunt van een thematische productie altijd een thema. De voorgave hiervoor komt van Kirsten, de artistieke leider en regisseuse van ClownSpirit Productions. Zij komt ook met een basaal idee voor de vorm van een stuk. De daadwerkelijke vorm kristalliseert zich pas in de loop van het maakproces verder uit.
Een echte verhaallijn is er in het begin niet, zo ook geen rollen of personages.

Eerste fase van het proces

Een thematische productie ontstaat improviserend en associeërend, waarbij zowel spelers en de regisseuse met ideeën en input komen.
Daarbij kan werkelijk alles als inspiratiebron dienen: eigen ervaringen, associaties, beelden, muziek, dromen, gedichten… we improviseren heel veel en verzamelen op deze manier materiaal.
Soms ontstaan al improviserend scénes, die een hoge mate aan energie hebben en boeiend zijn, terwijl we nog geen idee hebben hoe ze in het stuk zouden kunnen passen. Maar wij vertrouwen erop dat het waarde heeft. En als een puzzel dat groeit, gaat zich in de loop van tijd het verhaal en de vorm uitkristalliseren. Dit is de taak van Kirsten, in samenwerking met Marieke, haar productie- en regieassistente, die vaak als haar klankbord fungeert en die veel aandacht besteedt aan de vormgeving.
Het is een uitermate creatief proces dat een evenwicht vraagt van actief bedenken/maken en overgave aan wat zich aandient. Het vraagt van alle betrokkenen veel vertrouwen.

Tweede fase van het proces

Ongeveer halverwege de repetitieperiode komt een fase, waarin Kirsten vanuit al het materiaal dat spelend verzamelt is, het draaiboek schrijft. Dat is altijd een spannend moment, als een geboorte van een kindje na 9 maanden zwangerschap.
In eerste instantie is het nog een grof concept. Al spelend worden de ideeën getoetst en verder verdiept en schrijft Kirsten het definitieve draaiboek. Parallel daaraan kristalliseert zich de vormgeving uit, vaak in samenwerking met externe vormgevers, en het lichtplan, in samenwerking met onze technicus.
Dan komt de laatste fase, waarin we repeteren en alle scénes verder uitdiepen en het spel tot in detail creëren.

Bloed, zweet en tranen

Het maken van de producties zijn intense processen omdat we ons met z’n allen diep, persoonlijk en vaak op het scherpst van de snede met de thema’s uiteenzetten.
Kirsten gelooft dat dit me meest boeiende theater oplevert, omdat de hoge energie en de diepte van de processen van het maakproces zijn uitwerkingen heeft op wat uiteindelijk op het podium te zien is.